Đăng ký xét tuyển

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh

Cập nhật: 29/12/2020 09:26 | Người đăng: CĐ Ngoại Ngữ | 1041 lượt xem

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh

Ngành ngôn ngữ Anh là một trong số những ngành học được đông đảo các bạn sinh viên lựa chọn theo học. Và đây được xem là ngôn ngữ chính thức của hơn 50 quốc gia trên thế giới và ngày càng phổ biến. Việc có trong tay khả năng tiếng Anh sẽ mang đến cho các bạn những cơ hội việc làm tốt trong tương lai. Do đó nhiều người đã đăng ký theo học ngành ngôn ngữ Anh. Vậy bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh nhé! 

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh
Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh nhằm tạo ra nguồn nhân lực thành thạo ngoại ngữ, giúp sinh viên sử dụng tiếng Anh một cách thông thạo. Bên cạnh đó người học còn sẽ được nghiên cứu về ngôn ngữ, về lịch sử, văn hóa xã hội cũng như con người của các nước sử dụng tiếng Anh. 

Mục tiêu cụ thể: 

 • Rèn luyện cho thế hệ sinh viên nắm chắc các kiến thức văn hóa, xã hội...Sau khi ra trường các em nắm vững kiến thức cần thiết cho những công việc phù hợp. 
 • Và đồng thời, sinh viên có kiến thức cập nhật về tình hình hội nhập của đất nước thông qua những nội dung của các học phần thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh do Bộ giáo dục và Đào Tạo quy định. Song một số trường khác nhau sẽ có những thay đổi khác nhau để phù hợp với chương trình đào tạo chung của trường. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội hệ đại học nhé! 

 

STT

Khối kiến thức

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ sở 2

6

Ngoại ngữ cơ sở 1

7

Ngoại ngữ cơ sở 2

8

Ngoại ngữ cơ sở 3

9

Giáo dục thể chất

10

Giáo dục quốc phòng-an ninh

11

Kỹ năng bổ trợ

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

12

Địa lý đại cương

13

Môi trường và phát triển

14

Thống kê cho khoa học xã hội

15

Toán cao cấp

16

Xác suất thống kê

III

Khối kiến thức theo khối ngành

III.1

Các học phần bắt buộc

17

Cơ sở văn hoá Việt Nam

18

Nhập môn Việt ngữ học

III.2

Các học phần tự chọn

19

Tiếng Việt thực hành

20

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

21

Logic học đại cương

22

Tư duy phê phán

23

Cảm thụ nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa các nước ASEAN

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

IV.1

Khối kiến thức Ngôn ngữ – Văn hóa

IV.1.1

Các học phần bắt buộc

26

Ngôn ngữ học tiếng Anh 1

27

Ngôn ngữ học tiếng Anh 2

28

Đất nước học Anh-Mỹ

29

Giao tiếp liên văn hóa

IV.1.2

Các học phần tự chọn

30

Ngữ dụng học tiếng Anh

31

Phân tích diễn ngôn

32

Văn học các nước nói tiếng Anh

33

Ngôn ngữ, văn hóa và xã hội

IV.2

Khối kiến thức tiếng

34

Tiếng Anh 1A

35

Tiếng Anh 1B

36

Tiếng Anh 2A

37

Tiếng Anh 2B

38

Tiếng Anh 3A

39

Tiếng Anh 3B

40

Tiếng Anh 4A

41

Tiếng Anh 4B

42

Tiếng Anh 3C

43

Tiếng Anh 4C

V

Khối kiến thức ngành (Chọn 1 định hướng)

V.1

Định hướng chuyên ngành Quản trị học

V.1.1

Các học phần bắt buộc

44

Phiên dịch

45

Biên dịch

46

Quản trị nguồn nhân lực

47

Quản lý dự án

48

Ngôn ngữ và truyền thông

49

Quản trị văn phòng

V.1.2

Các học phần tự chọn

50

Biên dịch nâng cao

51

Phiên dịch nâng cao

52

Nghiệp vụ biên/phiên dịch

53

Tiếng Anh kinh tế

54

Tiếng Anh Tài chính-Ngân hàng

55

Tiếng Anh Du lịch

56

Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh

57

Báo chí trực tuyến

58

Công nghệ trong quản lý dự án

59

Kỹ năng biên tập văn bản

V.2

Định hướng chuyên ngành Phiên dịch

V.2.1

Các học phần bắt buộc

60

Lý thuyết dịch

61

Phiên dịch

62

Biên dịch

63

Phiên dịch chuyên ngành

64

Biên dịch chuyên ngành

65

Nghiệp vụ biên/phiên dịch

V.2.2

Các học phần tự chọn

66

Biên dịch nâng cao

6

Phiên dịch nâng cao

68

Đánh giá chất lượng bản dịch

69

Ngôn ngữ và truyền thông

70

Báo chí trực tuyến

71

Tiếng Anh kinh tế

72

Tiếng Anh Tài chính-Ngân hàng

73

Tiếng Anh Du lịch

74

Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh

V.3

Định hướng chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng

V.3.1

Các học phần bắt buộc

75

Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng

76

Âm vị học

77

Cú pháp học

78

Phân tích diễn ngôn

79

Ngữ nghĩa học

80

Kỹ năng biên tập văn bản

V.3.2

Các học phần tự chọn

V.3.2.1

Các học phần chuyên sâu

81

Ngôn ngữ và bản sắc

82

Thu đắc ngôn ngữ

83

Ngôn ngữ học xã hội

84

Ngữ pháp chức năng

85

Giáo dục song ngữ

V.3.2.2

Các học phần bổ trợ

86

Biên dịch

87

Phiên dịch

88

Ngôn ngữ và truyền thông

89

Giao tiếp qua máy tính

90

Kỹ năng giao tiếp

V.4

Định hướng chuyên ngành Tiếng Anh quốc tế học

V.4.1

Các học phần bắt buộc

91

Các phương pháp nghiên cứu đất nước học

92

Toàn cầu hóa và ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến các xã hội đương đại

93

Các chủ đề trong đất nước học Mỹ

94

Các chủ đề trong ĐNH Anh

95

Chính sách đối ngoại của Mỹ sau thế chiến thứ 2

96

Các tổ chức quốc tế

V.4.2

Các học phần tự chọn

V.4.2.1

Các học phần chuyên sâu

97

Vị thế của Trung Quốc hiện nay tại châu Á và trên thế giới

98

Sắc tộc và các cộng đồng hải ngoại

99

Di cư và nhập cư trong thời đại mới

V.4.2.2

Các học phần bổ trợ

100

Biên dịch

101

Phiên dịch

102

Kỹ năng giao tiếp

103

Ngôn ngữ và truyền thông

V.5

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

104

Khối kiến thức thực tập

105

Khoá luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế

Theo Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

CÁC KHỐI THI VÀO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

Ngôn ngữ Anh có mã ngành 7220201, xét tuyển các tổ hợp môn sau đây:

 • A01( Toán, Vật Lý, Tiếng Anh)
 • D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D07 (Toán, Hóa Học, Tiếng Anh)
 • D08 (Toán, Sinh Học, Tiếng Anh)
 • D09 (Toán, Lịch Sử, Tiếng Anh)
 • D10 (Toán, Địa Lý, Tiếng Anh)
 • D11 (Ngữ Văn, Vật Lý, Tiếng Anh)
 • D14 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh)
 • D15 (Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh)
 • D72 (Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
 • D78 (Ngữ Văn, Khoa học xã hội,Tiếng Anh)
 • D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)
 • D85 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức)
 • D96 (Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)

Còn riêng đối với các ngành ngôn ngữ Anh hệ cao đẳng tùy từng trường tùy vào từng hình thức xét tuyển khác nhau. 

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH CAO ĐẲNG NGÔN NGỮ ANH 

Ngành ngôn ngữ Anh là một trong những ngành có nhiều cơ hội việc làm. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho bản thân những việc làm tốt trong những môi trường chuyên nghiệp cụ thể như sau: 

Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sư phạm ngoại ngữ, biên - phiên dịch, marketing, kinh tế đối ngoại, ngân hàng, du lịch… 

 • Biên dịch viên / phiên dịch viên tại các công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan ngoại giao, tổ chức kinh tế, cơ quan truyền thông...
 • Chuyên viên truyền thông trong các công ty nước ngoài như: Tổ chức sự kiện, nhân viên PR, hoặc trợ lý hay thư ký cho lãnh đạo người nước ngoài.
 • Hướng dẫn viên tại các công ty về du lịch hay nhà hàng, khách sạn lớn 3 sao, 5 sao chuyên tiếp xúc và làm việc với người nước ngoài.
 • Giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề chuyên nghiệp, hay cấp phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ…
 • Tiếp viên hàng không: Đây là một trong những ngành nghề hot, ngoài những yêu cầu cao về ngoại hình, giao tiếp thì đòi hỏi người học phải có khả năng ngoại ngữ…. 

Lời kết, thông qua bài viết này các bạn đã nắm rõ hơn về chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, cơ hội việc làm của ngành…. Nếu thực sự đam mê với ngành ngôn ngữ này thì hãy lên kế hoạch học tập thật tốt để có thể đạt được những gì mình mong muốn. 

 

 

 

Thông tin hữu ích khác
top-nhung-tai-lieu-luyen-thi-toeic-cho-nguoi-moi-bat-dau Top những tài liệu luyện thi TOEIC cho người mới bắt đầu Với những bạn bắt đầu luyện thi TOEIC ở mục tiêu 250-500 điểm thì bắt buộc phải có một chút kiến thức ngữ pháp nhất định trước khi bắt tay vào học TOEIC, luyện thi TOEIC hoc-tieng-anh-ra-lam-gi-co-de-xin-viec-khong Học tiếng Anh ra làm gì? Có dễ xin việc không? Ngôn ngữ Anh đông đảo nhưng các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao vẫn "khát" nhân lực. Vì thế những ai đang theo đuổi ngành ngôn ngữ Anh sẽ không lo thiếu việc làm lương hấp dẫn. tong-hop-cac-website-chongmu-tieng-anh Tổng hợp các website chống"mù" tiếng Anh Tiếng Anh đang trở thành một thứ ngôn ngữ phổ biến, mở ra cho tất cả chúng ta nhiều cơ hội việc làm tốt trong tương lai. Và ngành ngôn ngữ Anh là ngành học được đông đảo các bạn ưu tiên lựa chọn theo học trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. cach-hoc-tieng-han-giao-tiep-hieu-qua-nhat Cách học tiếng Hàn giao tiếp hiệu quả nhất Để giao tiếp tiếng Hàn thành công không chỉ đơn giản là biết nhiều từ vựng hay giỏi ngữ pháp, mà cần hội tụ tất cả những kỹ năng của người học tiếng Hàn top-khoa-hoc-tieng-trung-duoc-nhieu-nguoi-ap-dung-nhat Top khóa học tiếng Trung được nhiều người học nhất Hiện có nhiều khóa học tiếng Trung trong đó phải kể đến khóa học tiếng Trung căn bản, học tiếng Trung cấp tốc và học tiếng Trung cầm xu. hoc-tieng-trung-chuan-cho-nguoi-moi-bat-dau-hoc Học tiếng Trung chuẩn cho người mới bắt đầu học Trước khi bắt tay vào học một thứ gì đó ta cần biết bắt đầu từ đâu, học như thế nào, sau đây trường Cao đẳng ngoại ngữ xin chia sẻ kinh nghiệm về cách học tiếng Trung chuẩn cho người mới bắt đầu học.
Xem thêm >>

© Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam

0969528680