Đăng ký xét tuyển

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật

Cập nhật: 04/01/2021 11:51 | Người đăng: CĐ Ngoại Ngữ | 462 lượt xem

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật là ngôn ngữ đang được ưa chuộng nhất tại khu vực châu Á và trở thành ngôn ngữ “hot” của các bạn trẻ đam mê ngoại ngữ.Và trong khi Việt Nam - Nhật Bản ngày càng mở rộng các mối quan hệ hợp tác thì xu thế học ngôn ngữ Nhật là bước đi đầy triển vọng cho các bạn trẻ.

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật
Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật 

 

Ngành ngôn ngữ Nhật - Ngành học đầy triển vọng 

Ngành Ngôn ngữ Nhật có thể được chia thành các chuyên ngành như: Tiếng Nhật kinh tế - thương mại, Tiếng Nhật biên phiên dịch – du lịch, Giảng dạy tiếng Nhật...

Tiếng Nhật kinh tế - thương mại: Đây là chuyên ngành gắn liền với việc nghiên cứu hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp Nhật Bản, thuật ngữ chuyên ngành kinh tế. Các môn học của chuyên ngành là: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản, Nghiệp vụ ngoại thương, Đàm thoại thương mại bằng tiếng Nhật, Kỹ năng viết email bằng tiếng Nhật...
Tiếng Nhật biên phiên dịch - du lịch: Các môn học nền tảng trong chuyên ngành này gồm: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản, Lý thuyết biên phiên dịch tiếng Nhật, Kỹ thuật biên phiên dịch tiếng Nhật, Hướng dẫn du lịch bằng tiếng Nhật...
Giảng dạy tiếng Nhật: Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên khả năng giao tiếp tiếng Nhật thành thạo, có kiến thức về tiếng Nhật sư phạm để giảng dạy tại các trường, trung tâm ngoại ngữ. Các môn học của chuyên ngành Giảng dạy tiếng Nhật gồm: Đất nước học Nhật Bản, Văn hóa kinh doanh Nhật Bản, Lý luận dạy học, Phương pháp dạy tiếng Nhật, Thực hành giảng dạy tiếng Nhật...

Mục tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật 

Ngành ngôn ngữ Nhật là ngành học nghiên cứu về phương pháp và kỹ năng học tiếng Nhật trong công việc và cuộc sống. Và nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, con người của đất nước này. 

Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội chuyên sâu trong ngôn ngữ Nhật. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng quản lý, quản trị, thương lượng giải quyết vấn đề... Qua đó, sinh viên được rèn luyện về nguyên tắc trong giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp, nơi công sở, và thái độ làm việc nghiêm túc dễ hòa nhập với môi trường.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định, nhưng một số trường khác nhau sẽ có sự thay đổi nho nhỏ để phù hợp với chương trình đào tạo chung của trường. Vậy nên bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật Trường Đại học Hùng Vương- Thành Phố Hồ Chí Minh. 

S

 

T

T

Mã học phần Học phần Tín

 

chỉ

Phân bổ

 

thời gian

TS tiết Tự học  
LT TH  
7.1 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (33 TC)            
         7.1.1 Lý luận chính trị            
1 06001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Phần 1) 2 2 0 30 60  
2 06002 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Phần 2) 3 3 0 45 90  
3 06005 Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 0 45  90  
4 06004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 30  60  
         7.1.2 Khoa học xã hội            
1 06003 Pháp luật Đại cương 2 2 0 30  60  
2 10101 Quản trị học 3 3 0 45 90  
3 07061 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 2 2 0 30 60  
4 07062 Tiếng Việt thực hành 2 2 0 30 60  
5 07063 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0 30 60  
         7.1.3 Ngoại ngữ 2            
1 07002 Tiếng Anh 1 3 3 0 45  90  
2 07003 Tiếng Anh 2 3 3 0 45  90  
3 07004 Tiếng Anh 3 3 3 0 45  90  
  Hoặc            
1 07020 Tiếng Trung 1 3 3 0 45 90  
2 07021 Tiếng Trung 2 3 3 0 45 90  
3 07022 Tiếng Trung 3 3 3 0 45 90  
         7.1.4 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường            
1 06007 Tin học đại cương 3 2 1      
         7.1.5 Giáo dục thể chất            
1 06010 Giáo dục thể chất 1 1   1      
2 06011 Giáo dục thể chất 2 1   1      
3 06012 Giáo dục thế chất 3 1   1      
         7.1.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh            
2 06006 Giáo dục quốc phòng (*)       165    
7.2 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP            
7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành (70 TC)            
1 07501 Nghe hiểu tiếng Nhật 1 2 2 0 30 60  
2 07502 Nghe hiểu tiếng Nhật 2 2 2 0 30 60  
3 07503 Nghe hiểu tiếng Nhật 3 2 2 0 30 60  
4 07504 Nghe hiểu tiếng Nhật 4 2 2 0 30 60  
5 07505 Nghe hiểu tiếng Nhật 5 2 2 0 30 60  
6 07506 Nghe hiểu tiếng Nhật 6 2 2 0 30 60  
7 07507 Nghe hiểu tiếng Nhật 7 2 2 0 30 60  
8 07508 Nói tiếng Nhật 1 2 2 0 30 60  
9 07509 Nói tiếng Nhật 2 2 2 0 30 60  
10 07510 Nói tiếng Nhật 3 2 2 0 30 60  
11 07511 Nói tiếng Nhật 4 2 2 0 30 60  
12 07512 Nói tiếng Nhật 5 2 2 0 30 60  
13 07513 Nói tiếng Nhật 6 2 2 0 30 60  
14 07514 Nói tiếng Nhật 7 2 2 0 30 60  
15 07515 Đọc hiểu tiếng Nhật 1 2 2 0 30 60  
16 07516 Đọc hiểu tiếng Nhật 2 2 2 0 30 60  
17 07517 Đọc hiểu tiếng Nhật 3 2 2 0 30 60  
18 07518 Đọc hiểu tiếng Nhật 4 2 2 0 30 60  
19 07519 Đọc hiểu tiếng Nhật 5 2 2 0 30 60  
20 07520 Đọc hiểu tiếng Nhật 6 2 2 0 30 60  
21 07521 Đọc hiểu tiếng Nhật 7 2 2 0 30 60  
22 07522 Ngữ pháp tiếng Nhật 1 2 2 0 30 60  
23 07523 Ngữ pháp tiếng Nhật 2 2 2 0 30 60  
24 07524 Ngữ pháp tiếng Nhật 3 2 2 0 30 60  
25 07525 Ngữ pháp tiếng Nhật 4 2 2 0 30 60  
26 07526 Ngữ pháp tiếng Nhật 5 2 2 0 30 60  
27 07527 Ngữ pháp tiếng Nhật 6 2 2 0 30 60  
28 07528 Ngữ pháp tiếng Nhật 7 2 2 0 30 60  
29 07529 Hán tự tiếng Nhật 1 2 2 0 30 60  
30 07530 Hán tự tiếng Nhật 2 2 2 0 30 60  
31 07531 Hán tự tiếng Nhật 3 2 2 0 30 60  
32 07532 Viết luận tiếng Nhật 1 2 2 0 30 60  
33 07533 Viết luận tiếng Nhật 2 2 2 0 30 60  
34 07534 Viết luận tiếng Nhật 3 2 2 0 30 60  
35 07535 Viết luận tiếng Nhật 4 2 2 0 30 60  
7.2.2 Kiến thức ngành (8 TC)            
1 07536 Từ pháp tiếng Nhật 2 2 0 30  60  
2 07537 Cú pháp tiếng Nhật 2 2 0 30 60  
3 07538 Từ vựng học tiếng Nhật 2 2 0 30 60  
4 07539 Ngữ âm học tiếng Nhật 2 2 0 30 60  
        7.2.3 Kiến thức bổ trợ (5 TC)            
1 07540 Văn học Nhật Bản 2 2 0 30 60  
2 07541 Lịch sử Nhật Bản 3 3 0 45 90  
        7.2.4 Kiến thức chuyên ngành (6 TC)            
1 07542 Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật 3 3 0 45 90  
2 07543 Biên dịch Nhật Việt 3 3 0 45 90  
7.2.5  Kiến thức tự chọn

 

(Sinh viên tự chọn học ít nhất 2 TC trong 3 học phần bên dưới.)

           
1 07544 Tiếng Nhật trong kinh doanh 2 2 0 30 60  
2 07545 Tiếng Nhật văn phòng 2 2 0 30 60  
3 07546 Tiếng Nhật du lịch 2 2 0 30 60  
7.2.6  Khóa luận tốt nghiệp            
1 07549 Khóa luận tốt nghiệp 6 6 0 90  90  
  Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp:            
2 07547 Văn hóa Nhật Bản 3 3 0 45 90  
3 07548 Địa lí xã hội Nhật Bản 3 3 0 45 90  
  Tổng cộng toàn khóa 130      

 

 

Nguồn: Theo trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

Lời kết, thông qua bài viết này các bạn hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Nhật gồm những môn học nào. Và từ đó hãy lên kế hoạch học tập thật tốt để đạt được những kết quả mà mình mong muốn. 

Thông tin hữu ích khác
top-nhung-trang-website-hoc-cao-dang-tieng-nhat-hieu-qua Top nhưng trang website học cao đẳng tiếng Nhật hiệu quả Việc biết thêm và có văn bằng tiếng Nhật trong tay sẽ tạo cho các bạn những cơ hội việc làm tốt nhất. Nhưng học cao đẳng tiếng Nhật như thế nào? Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những website học tiếng Nhật hiệu quả nhất.  day-hoc-tieng-nhat-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau Dạy học tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu Dạy học tiếng Nhật là vấn đề hiện nay đang được các trường đào tạo quan tâm và liên tục đổi mới sao cho hiệu quả. chi-phi-hoc-tieng-nhat-tai-truong-cao-dang-ngoai-ngu Chi phí học tiếng Nhật tại trường Cao đẳng ngoại ngữ Trường Cao đẳng ngoại ngữ là đơn vị đào tạo ngôn ngữ học đang được săn đón, với mức chi phí phù hợp cho mặt bằng chung. cach-tu-hoc-tieng-nhat-hieu-qua-cho-nguoi-bat-dau Cách tự học tiếng Nhật hiệu quả cho người bắt đầu Cao đẳng ngoại ngữ  bật mí cách tự học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất, được nghiên cứu và đã áp dụng thành công cho các học viên ở trường. phuong-phap-hoc-tieng-nhat-nhanh-thuoc-va-nho-lau Phương pháp học tiếng Nhật nhanh thuộc và nhớ lâu Để học tiếng Nhật hiệu quả, cao đẳng tiếng Nhật xin giới thiệu đến các học viên, sinh viên một số phương pháp học tiếng Nhật nhanh thuộc và nhớ lâu. cach-hoc-tieng-nhat-tiet-kiem-chi-phi Cách học tiếng Nhật tiết kiệm chi phí Mỗi cách học sẽ ưu điểm và hạn chế riêng, nhưng nếu chưa đủ tự tin và cần có người hướng dẫn thì hãy tham gia một khóa đào tạo cao đẳng tiếng Nhật.
Xem thêm >>

© Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam

0969528680