Đăng ký xét tuyển
Thông báo

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh

Ngành đăng ký xét tuyển

Hệ đăng ký xét tuyển

truong-cao-dang-ngoai-ngu-va-cong-nghe-viet-nam-giam-10-hoc-phi-do-dich-benh-covid-19 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam giảm 10% học phí do dịch bệnh Covid-19 Cập nhật: 04/05/2020 11:22

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng đã giảm mức học phí từ 5 – 30% cho sinh viên. Trong đó có Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam. 

thong-bao-keo-dai-lich-nghi-den-het-01032020-thay-doi-lich-hoc-gdqp Thông báo kéo dài lịch nghỉ đến hết 01/03/2020, thay đổi lịch học GDQP Cập nhật: 10/03/2020 11:27

Trước những thông tin và diễn biến phức tạp về dịch bệnh để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và sinh viên . Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam thông báo lùi lịch học giáo dục quốc phòng sinh viên khóa 09 như sau: 

thong-bao-keo-dai-thoi-gian-nghi-do-virus-covid-19-lui-lich-hoc-gdqp-sinh-vien-khoa-09 Thông báo: Kéo dài thời gian nghỉ do Virus CoViD-19 & Lùi lịch học GDQP sinh viên khóa 09 Cập nhật: 10/03/2020 11:23

Trước những thông tin và diễn biến phức tạp về dịch bệnh để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và sinh viên . Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam thông báo lùi lịch học giáo dục quốc phòng sinh viên khóa 09 như sau:   

thong-bao-nghi-hoc-phong-chong-virus-corona Thông báo nghỉ học phòng chống Virus Corona Cập nhật: 10/03/2020 11:15

Trước những thông tin và diễn biến phức tạp về dịch bệnh để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và sinh viên . Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam thông báo lịch nghỉ học như sau: 

© Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam

0969528680